Tips en tools voor werken met levenservaring in de BUURT

Privacy

Wij verwerken persoonsgegevens via deze website. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Contactpersoon is de secretaris van het bestuur

De contactgegevens vind je onderaan deze verklaring en bij Contact.

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s zijn persoonsgegevens.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Bijvoorbeeld gegevens van mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, die per mail contact met ons opnemen, die contactpersoon zijn van een verhaleninitiatief of die zich aanmelden voor een activiteit.

 

Welke persoonsgegevens verwerken jullie?

We verwerken de volgende persoonsgegevens: je voornaam, achternaam, e-mail adres. Voor een bijeenkomst of andere activiteit vragen we soms je telefoonnummer. Dit is om je kort van tevoren te kunnen bereiken mocht dit niet doorgaan.

 

Met welk doel verwerken jullie persoonsgegevens?

Ons doel is om mensen juist en tijdig te informeren over wat wij voor ze kunnen betekenen. We willen initiatiefnemers van verhalengroepen en personen en organisaties die daarin een rol spelen met elkaar in contact brengen. Om elkaars kennis, contacten en kwaliteiten te benutten of samen activiteiten op te pakken. Zo willen we dat er op heel veel plekken initiatieven ontstaan waar mensen elkaars levenservaring en verhalen met elkaar delen.

 

Andere doelen zijn:

 

  • Het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers
  • Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten
  • Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte manier.
  • Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
  • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
  • Voldoen aan de wettelijke juridische en regelgevende verplichtingen.
  • Het afhandelen van facturatie.
  •  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dat zijn wij, het bestuur van Stichting Platform Levensverhalen.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief te sturen of een uitnodiging voor een activiteit. Wil je dat niet? Dan kun je je altijd hiervoor afmelden.

We bewaren foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, voor sociale media en drukwerk. We streven ernaar personen die duidelijk in beeld zijn hiervan van tevoren op de hoogte te stellen.

We verwerken om praktische redenen gegevens, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom deelnemersbijdragen, innen van giften, statische analyses, enzovoort.

 

 

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, deze gegevens verwerken wij niet. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

 

 

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met derden?

Nee, dat doen we niet.

 

 

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen.

Wil je niet meer door ons benaderd worden dat kun je dit schriftelijk of per e-mail laten weten aan de secretaris.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde beheerders kunnen bij je informatie.

 

Gebruiken wij gegevens voor ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, dat doen we niet.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens totdat je aangeeft dat wij ze moeten verwijderen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door je af te melden voor onze nieuwsbrief.

 

Welke regels hanteren jullie bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

(Hoe) gebruiken jullie cookies voor statistieken?

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Laat dit ons zo snel mogelijk weten.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je een e-mail sturen aan stichtinglevensverhalen@gmail.com

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in diensten die wij gebruiken als mailing (Mailchimp) en opslag (Google). Met deze organisaties hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 

Aanpassen privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het bestuur van Stichting Platform Levensverhalen stelt jaarlijks het privacybeleid en eventuele aanpassingen daarin vast.

 

 

Contact

secretaris Kor Berghuis
e-mail: stichtinglevensverhalen@gmail.com