Tips en tools voor werken met levenservaring in de BUURT

Links

Handleiding-SamenTegenEenzaamheid

Deze handleiding biedt stapsgewijze begeleiding voor het opstarten, organiseren en uitvoeren van de sociale interventie Samen tegen Eenzaamheid. Het doel van deze
interventie is om oudere migranten met elkaar en met hun omgeving te verbinden, en daarmee eenzaamheidsgevoelens te verminderen en welbevinden te bevorderen. De handleiding is bedoeld voor (migranten)organisaties, opbouwwerkers, sociaal makelaars, groepsbegeleiders en vrijwilligers in het domein van welzijnswerk.